Om oss

 

 

- Vi utvecklar vindkraft för allmänheten -

 

Om oss

Med fler kraftproducenter i Sverige blir elpriset mer stabilt. Med fler andelsägare av vindkraftverk genererar vindkraftverken något tillbaka lokalt och regionalt. Låt oss plantera några frön för framtiden.

 

Sveavind är grundat baserat på en vilja och vision att låta regionala resurser komma till nytta för allmänheten.

 

Vindkraft är en lokal resurs som kan levereras lokalt, regionalt och nationellt. Vi kan tillsammans med en gemensam vilja etablera en förnyelsebar elproduktion med lönsam avkastning och med rimliga lånevillkor av framtida generationer.

Varför behövs förnybar energi?

Ställ istället frågan, varför är vindkraft bra?

Svar: Vindkraft är oändlig och vindkraft en förnybar energikälla. Råvaran är gratis och miljövänlig och elproduktionen ger inte några utsläpp.

 

 

Vilka är vi?

 

"Vi är i första hand proffs på vindkraft, men vi är lika delar engagerade samhällsmedborgare med rötterna i landsbygden och vi anser att den enskilde medborgaren ska ges möjlighet att vara delaktig i framtidens energilösningar. Vi vill öka andelen vindkraft som produceras lokalt, finansieras lokalt och ägs lokalt av dig och din granne."

 

Här ser du vilka vi är samt får våra kontaktuppgifter.