Projektportfölj

 

 

- Vi utvecklar vindkraft för allmänheten -

 

Projekt Storstensmuren

 

Projektutvecklingsprocessen brukar se ut enligt följande modell:

 

Arrendeavtal - Vindmätning/Tillstånd - Budgetupphandling - Finansiera projektet - Lönsamhetskalkyl - Investeringsbeslut - Byggnation - Drift

 

Tillståndsprocessen inleds med ett tidigt samrådsmöte där det intressanta området presenteras. Synpunkter tas in från myndigheter, föreningar, allmänhet och övriga berörda. I ett senare skede presenteras några olika alternativ på vindparkens layout för att presentera några olika möjliga turbintyper, placeringar och totalhöjd. I tillståndsansökan söks sedan tillstånd för en box modell - det innebär att tillstånd söks för en maxeffekt och en maxhöjd inom det planerade området med undantag för eventuella restriktionsområden - detta eftersom att slutgiltigt val av vindkraftverk kommer efter tillståndsprocessen för att kunna optimera produktion och ekonomi.

 

 

Vi drar i alla tampar för att hålla en snäv budget i samtliga projekt då det är kapital som investeras till högre risk i projektutvecklingen fram till dess att eventuellt tillstånd erhållits och vind är uppmätt under tillräcklig tidsperiod.

 

Vi har valt att arbeta på detta sätt då vi vill behålla ett oberoende och en möjlighet att erbjuda så många andelar som möjligt till allmänheten efter erhållet tillstånd inför investeringsbeslut.

 

Påbörjade projekt

 

- Storstensmuren