Storstensmuren

 

 

- Vi utvecklar vindkraft för allmänheten -

 

 

Storstensmuren

Området som är intressant för utveckling av vindkraft, Storstensmuren vindpark, finns ca 10 km nordväst om Gävle.

 

Platsen är intressant av följande anledningar:

 

Vind: Enligt vindkartor är den årliga medelvinden på 130 m höjd 7.5 - 8 m/s.

 

Nätanslutning: Kring Gävle finns ett befintligt regionnät med stationer i Hille och Sätra. Dessa kan ta emot ca 50 MW vilket är en möjlig maxeffekt inom vindparken.

 

Infrastruktur: Befintliga skogsbilvägar i området samt områdets närhet till Gävle hamn ger möjlighet för en smidig transport av vindkraftverken till plats.

 

Ekonomi: Givet att vindmätningen stämmer överens med vindkartor och bekräftar dessa värden finns goda förutsättningar för en ekonomi som kan ge underlag för att ta ett investeringsbeslut och bygga. Detta är bland annat beroende på att området får starka vindar från havet men kan etablera landbaserade vindkraftverk vilket har en lägre kostnad för nätanslutning, fundament och service under drift.

 

Intressen: Kända intressen Inom området i nuläget är endast några områden av sumpskogskaraktär. Avstånd till bostadshus och fritidshus uppfyller med marginal en säkerhet att inte överskrida regelverk för ljud och skugga.

 

Preliminär tidplan:

 

2015/2016 - tillståndsprocess

2015/2016 - vindmätning

2017 - investeringsbeslut

2017 - upphandling

2018 - byggnation

2018/19 - drifttagning

 

Kartan visar inom vilket område en vindmätningsmast vore lämpligt att etablera för att påbörja vindmätning.