Karta 10000 vindmätningsmast

 

 

- Vi utvecklar vindkraft för allmänheten -

 

 

Storstensmuren - detaljkarta möjligt område placering av vindmätningsmast

Kartan visar inom vilket område en vindmätningsmast vore lämpligt att etablera för att påbörja vindmätning.