Vår vision

 

 

- Vi utvecklar vindkraft för allmänheten -

 

 

Vision och mål

 

Vår vision är att utveckla, bygga, driva och äga vindkraft i närområde till regional elförbrukande allmänhet, låta bygden få del av etablering genom bygdepeng med fokus på kärnfrågor som ungdomar, sysselsättning, företagande, föreningar, kultur- och naturvård samt erbjuda berörd allmänhet möjlighet till andelsägande.

 

Ambitionen är att erbjuda allmänheten andelar efter tillstånd erhållits och vindmätning pågått i minst ett år Förfrågan skickas då ut till berörd allmänhet och intrese tas med i underlag till investeringsbeslut.